adresa

KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

Přírodovědecká fakulta univerzity palackého
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Tel.: +420 585 634 602
kmaam@upol.cz
Kudy k nám?

Aktuality

Starší aktuality
30.11.2016 V České hlavičce 2016 oceněn gymnazista J. Dostál vedený T. Fürstem

Jedním z laureátů ocenění Česká hlavička 2016 je student 3. ročníku Slovanského gymnázia v Olomouci Jakub Dostál, který uspěl s prací Nový způsob simulace šíření epidemií ve společnosti, která vznikla pod vedením Tomáše Fürsta z naší katedry.  Více najdete v tomto článku v Žurnálu UP nebo v příslušné sekci webu projektu Česká hlava.

25.11.2016 Den otevřených dveří na UP Olomouc

V pátek 25. listopadu se od 9 hodin se koná první den otevřených dveří v akademickém roce 2016/2017.   Se zástupci naší katedry se tentokrát můžete setkat ve 2. patře v posluchárně 2.006, kde budou poskytovat informace o studijních oborech, které katedra nabízí. Druhý letošní den otevřených dveří se bude konat v sobotu 21. ledna.

22.11.2016 Okno do praxe

IX. ročník setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty pod názvem Okno do praxe se   bude konat v prostorách Pevnosti poznání PřF UP (17. listopadu 7) ve dvou dnech:
  22.11.2016 od 13:00 do 16:00 - obor Matematika a informatika, Fyzika
  23.11.2016 od 13:00 do 16:00 - obor Biologie a ekologie, Chemie
Akce proběhne formou moderované panelové diskuse, zaměří se na zaměstnávání absolventů a spolupráci se studenty už během studia, adaptaci mladých zaměstnanců ve firmách, představení nabídek práce a praxí ve firmách, formy možné spolupráce, atd. Seznam přihlášených firem je zveřejněn na stránce http://oknodopraxe.upol.cz/odp2016. Za zaměstnavatele přislíbili účast rovněž naši mladší absolventi, kteří zprostředkují své vlastní zkušenosti s pracovním uplatněním.
  Pro studenty je dále připraven doprovodný program přímo v místě akce, v rámci kterého je pro ně připravena konzultace CV, jak v češtině, tak v angličtině, focení na CV, seminář o životním stylu, pohovory nanečisto či testování z angličtiny. Přihlášení na doprovodný program je nutné provést na odkaze http://oknodopraxe.upol.cz/studenti, kde jsou uvedeny i časy jednotlivých doprovodných aktivit. Úspěšné přihlášení bude následně potvrzeno automaticky vygenerovaným e-mailem.Na stejné stránce mohou studenti zadávat otázky na zaměstnavatele, neanonymní dotazy jsou slosovatelné.

 


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet